Preloader

Mužské právo: Rozumějí soudy obětem závažných trestných činů

K Mezinárodnímu dni OSN boje proti násilí na ženách vydavatelství Wolters Kluwer zpřístupnilo zdarma kapitolu ze sborníku Mužské právo, jejímž autorkou je L. Hrdá.


Specializujeme se na trestní právo a právo rodinné, včetně řešení problému domácího násilí, stalkingu a zastupování obětí trestné činnosti.
TOP
LGBTQ Friendly