Preloader

Victims of Crime

In our law office we have long-time and intensive experience in representing the injured and victims of crime.

In accordance with Act no. 5/2013 coll., on victims of crime, we can ensure maximum protection of the victim's rights, award the status of a vulnerable victim, ask for a representative paid by the state and help the victims to prevent secondary victimization (i.e. a secondary harm caused by the criminal prosecution in progress). We seek compensation from offenders.

Our specialization includes legal assistance within application for a benefit for victims of crime to the Ministry of Justice of the Czech Republic.

Lucie Hrdá has lectured on the issue of representation of victims of crime at the Czech Bar Association within the training of lawyers and trainee lawyers.

Informace pro oběti sexuálního napadení

Pokud jste se stali obětí násilí sexuálního charakteru, nebojte se, rozhodně se vám může dostat pomoci, pokud budete chtít.

Řekněte, prosím, svému lékaři, co se vám stalo, ať vaše případná zranění může dobře popsat a zaznamenat do lékařské zprávy. Můžete se také obrátit na některou z organizací, které obětem pomáhají po stránce psychické tak, aby sexuální násilí nezanechalo velké šrámy na vaší psychice.

Je samozřejmě jen na vás a vašem zvážení, zda chcete pachatele nahlásit na policii a podat na něj trestní oznámení. Pokud se pro to ale rozhodnete, nemusíte v tom být sami. Asi máte spoustu otázek, co by v takovém případě následovalo a co by pro vás vyšetřování policí a soudy znamenalo.

Nemusíte se bát, máte právo na to, aby vám v této těžké životní situaci někdo pomohl. Možná jste to nevěděli, ale jako oběť takového trestného jednání máte právo na to, aby vám v trestním řízení pomáhal advokát na náklady státu. Ten vám pomůže jak při podání trestního oznámení, tak při veškerých dalších úkonech v trestním procesu. Ví, jak proti pachateli uplatnit nárok na náhradu škody, může vám pomoci se získáním peněžité pomoci pro oběti trestného činu od Ministerstva spravedlnosti. Takového advokáta vůbec neplatíte a jeho služby mu za vás hradí stát. Je to potřebná pomoc, která vás může provést trestním řízením a chránit vás a vaše práva.

Nebojte se a braňte se. Nejste v tom sami!

 

Contact us about your caseKontaktujte nás ve Vaší věci

Victims of domestic violence are represented by our firm for free! The victims do not pay anything - we will arrange that all the expenses are paid by the state.
TOP
LGBTQ Friendly