Preloader
Mgr. Bc. Hana Petermannová

Mgr. Bc. Hana Petermannová

advokát

Hovoří anglicky.

V právní praxi se specializuje zejména na trestní a rodinné právo, ale můžete se na ní obrátit i s právními problémy z jiných oblastí občanského práva, práva dědického, práva nemovitostí.

Má zkušenosti se zastupováním klientů ve sporných řízeních, při soudních a jiných jednáních před orgány veřejné moci. Věnuje se obhajobě a také zastupování poškozených v případech domácího násilí, sexuálně motivovaných trestných činů, včetně dětských obětí. Poskytuje komplexní právní služby v oblasti práva rodinného, a to při zastupování rodičů při úpravě poměrů k dětem, rozvodu manželství a vypořádání společného majetku. 

Spolupracuje s organizací Bez trestu z. s., zasazuje se o rozšíření povědomí o problematice bagatelizace domácího a sexualizovaného násilí v České republice a ukládání neodpovídajících trestních sankcí.

Vystudovala Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, kde v roce 2017 absolvovala obor Veřejná správa. Posléze na stejnojmenné fakultě v roce 2019 úspěšně dokončila obor Právo a právní věda.

Věnuje se také přednáškové činnosti o tématech, kterými se profesně zabývá.

Praxe
  • od 7/2020 - AK Hrdá s.r.o., advokátní koncipient
  • od 7/2019 - Advokátní kancelář DITTRICH & CO. Law Office, advokátní koncipient
  • od 8/2018 - Advokátní kancelář DITTRICH & CO. Law Office, asistent advokáta, student
  • 2015 - 2017- Bílý kruh bezpečí - dobrovolník, asistent

Kontaktujte mě

prostřednictvím formuláře

Success/Error Message Goes Here
Specializujeme se na trestní právo a právo rodinné, včetně řešení problému domácího násilí, stalkingu a zastupování obětí trestné činnosti.
TOP
LGBTQ Friendly