Preloader

Domácí a sexuální násilí, jak se trestají?

Záznam z kavárenského webináře, který proběhl ve čtvrtek 3. prosince 2020 vedený JUDr. Lucií Hrdou, advokátkou specializující se na trestní a rodinné právo, domácí násilí a stalking.


Specializujeme se na trestní právo a právo rodinné, včetně řešení problému domácího násilí, stalkingu a zastupování obětí trestné činnosti.
TOP
LGBTQ Friendly