Preloader

Tečka za pandemií: Bezpečí v rodině

Akce probíhá v prostorách Pacientského hubu, U Vršovického nádraží 30. Máme pro vás připraveno drobné občerstvení. Registrujte se pomocí tlačítka v úvodu stránky nejpozději 24 hodin před začátkem akce. Můžete rovněž vznést dotazy na lektory i případné speciální požadavky.

Pandemie zahýbala s životy nás všech. Jak náročná pak musela být pro dospělé i děti, kteří ve svých rodinách čelí psychickému a/nebo fyzickému násilí! Během pandemie se na organizace, pomáhající obětem domácího násilí, obracelo až o polovinu více lidí než v době před pandemií. Svoji roli sehrál stres, nejistota, nárůst konzumace alkoholu.

Víte, kam se může obrátit někdo, kdo se doma necítí v bezpečí? A jak taková pomoc probíhá? Co můžete udělat pro někoho, kdo trpí násilím ve své rodině? Co je a není v pořádku?

 

Debaty se zúčastní a vaše dotazy zodpoví:

doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D.

Působí na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, na Zdravotně sociální fakultě, kde se zaměřuje na vzdělávání studentů sociální práce. Vede kurz Silní rodiče-Silné děti, působí jako supervizorka v oblasti sociální práce a zdravotně sociální péče. Je členkou valné hromady Asociace vzdělavatelů v sociální práci či členkou Redakční rady odborného časopisu Journal of Nursing, Social Studies and Public Health.

PhDr. Lucie Paprsteinová, Intervenční centrum Ostrava, Bílý kruh bezpečí, z.s.

Od roku 2007 vede Intervenční centrum Ostrava, Bílý kruh bezpečí, z.s. pro soby ohrožené domácím násilím. Je členkou rady Asociace pracovníků intervenčních center v ČR, z.s. a působí také na pozici psychosociální poradkyně Poradny Bílého kruhu bezpečí, z.s. v Ostravě pro oběti trestných činů.

Více informací na: Ostrava (bkb.cz)

JUDr. Lucie Hrdá

Působí v Advokátní kanceláři AK Hrdá, specializuje se na trestní právo, domácí násilí, stalking a rodinné právo. V trestním řízení zastupuje klienty v rámci obhajoby i jako zmocněnec poškozených. Je členkou Unie obhájců ČR a národním tutorem vzdělávacího programu Rady Evropy pro právní profesionály HELP. V roce 2020 se stala laureátkou Ceny Františky Plamínkové.

Spoluzaložila Bez trestu, z.s., organizaci, usilující o to, aby se veřejnost dozvěděla o tom, jak se (ne)trestá v České republice sexualizované a domácí násilí. Usiluje o zlepšení vzdělávání soudců ve věcech viktimologie a psychologie a zasazuje se o vznik funkční databáze všech trestních rozsudků.

Více informací na: www.beztrestu.cz

 

V rámci cyklu Tečka za pandemií nabídneme účastníkům také panelovou diskuzi na téma léčby post-covidového syndromu, semináře na téma dopady covidu na duševní zdraví a cesta ke zotavení, či jak se vyrovnat se ztrátou blízkého člověka. Cyklus zakončíme diskuzí na téma socio-ekonomického dopadu pandemie. Záznamy z akcí budou k dispozici ke shlédnutí na webu Pacientského hubu.

Pacientský hub je projekt Ministerstva zdravotnictví ČR financovaný z Fondů Evropského hospodářského prostoru a Norska 2014 – 2021 v rámci programu Zdraví. Z tohoto důvodu pro vás nabízíme veškeré vzdělávací aktivity bezplatně.


Specializujeme se na trestní právo a právo rodinné, včetně řešení problému domácího násilí, stalkingu a zastupování obětí trestné činnosti.
TOP
LGBTQ Friendly