Preloader

NESEHNUTÍ: Jak (ne)mluvit o násilí - záznam diskuze

Diskuze se konala v rámci projektu "Bez násilí" podpořeného Úřadem vlády České republiky.

"Když jdete v noci domů, vždy si zajistěte doprovod.”

“Násilníci jsou většinou opilci bez práce.”

“Dneska se už člověk nemůže za hezkou holkou ani otočit.”

A co jste se o sexuálním a genderově podmíněném násilí ve škole dozvěděli*y vy?

  • Mladí lidé potřebují mít respektující prostor, kde mohou mluvit o tom, jak vnímají násilí, co jim vadí a co potřebují.
  • Pro školy ale může být těžké ho pro ně vytvořit.
  • O stereotypech i dobré praxi otevírání těchto témat budeme mluvit s advokátkou Lucií Hrdou!

Specializujeme se na trestní právo a právo rodinné, včetně řešení problému domácího násilí, stalkingu a zastupování obětí trestné činnosti.
TOP
LGBTQ Friendly