Preloader

Advokátka Lucie Hrdá má štěstí na lidi, kteří jí pomáhají, i s dobročinnou aukcí

Advokátka Lucie Hrdá má štěstí na lidi, kteří jí pomáhají, i s dobročinnou aukcí

Už při studiích Právnické fakulty UK začala JUDr. Lucie Hrdá pracovat v Bílém kruhu bezpečí a obětem trestných činů v něm pomáhala plných 14 let. Tam se také poprvé setkala se zvlášť zranitelnými oběťmi domácího a sexuálního násilí. Jejich příběhů si následně i ve své advokátní praxi vyslechla bezpočet, takže ví, co spousta z nich potřebuje nejvíce – peníze. A tak se před více než rokem narodil nápad na uspořádání dobročinné aukce, jejíž výtěžek bude věnován na poskytnutí odborné pomoci právě obětem domácího násilí.

„Bylo to na počátku koronavirové epidemie, dražila jsem jednu moc hezkou roušku v aukci, jejíž výtěžek byl věnován na ochranu zvířat. To už byl jen poslední impuls k tomu, že Dobročinná aukce proti násilí nezůstane jen nápadem, ale že se opravdu uskuteční. V době koronaviru je domácí násilí na vzestupu, zatímco organizace, které pomáhají jeho dětským i dospělým obětem, musely svůj provoz v době nouzového stavu výrazně omezit a každá koruna je pro ně dobrá. Rozhodli jsme se proto spojit síly a příjemné s užitečným a vymysleli dobročinnou aukci, díky které si může každý zažít dobrý pocit, že pomohl druhým, a zároveň udělat radost sobě či svým blízkým vydražením pěkného dárku,“ říká úvodem rozhovoru JUDr. Lucie Hrdá.

Kdo další se do projektu zapojil?

První ročník online dobročinné aukce jsme uskutečnily společně s bývalou kolegyní z kanceláře, advokátkou JUDr. Petrou Andršovou a postupně se do něj zapojili i další lidé z neziskových organizací Acorus, které je centrem pro osoby ohrožené domácím násilím, a Nomia Hradec Králové, jež se mimo jiné zaměřuje na pomoc týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem. Mezi tyto dvě organizace se také celý výtěžek z aukce rovným dílem rozdělil. S propagací nám pomohli herci z Divadla v Dlouhé, jehož jsem patronem, Marek Němec a Štěpánka Fingerhutová, kamarádi novináři a spousta dalších, kteří se zapojili jako dobrovolníci zcela zdarma. Největší dík pak patří samozřejmě všem, kteří předměty do aukce věnovali, a těm, kteří je vydražili.

Oslovovala jste dárce sama a s jakou jste se setkala odezvou, stalo se například, že Vás někdo vyloženě odmítl?

Naštěstí nestalo, asi jsem dost přesvědčivá. Nejdříve jsem oslovovala své kontakty a známé, například výtvarnici, u které jsem si koupila šátky, aby mi jeden věnovala do aukce, a postupně se mi dařilo získat další lidi. Moc mě těší, že postupně se dárci začali spontánně ozývat sami.

Loni se tedy uskutečnil první ročník aukce – kolik předmětů se sešlo, jakou částku se podařilo vybrat?

Bylo jich něco přes šedesát – obrazy, designové šperky, značkové kabelky a oblečení, ale i knihy, poukázky… A výtěžek z dražby byl skvělý, podařilo se vybrat 170 tisíc korun.

O co byl největší zájem?

O obraz ilustrátorky, komiksové autorky a malířky, která tvoří pod uměleckým jménem TOYBOX. A také o litografii s názvem Pražský cirkus od Markéty Podhůrské. Účastníkům letošní aukce mohu slíbit, že ten v nabídce najdou znovu.

Tím se dostáváme k druhému ročníku dobročinné aukce pořádané dvěma advokátními kancelářemi – AK HRDÁ a AK ANDRŠOVÁ, která právě v těchto dnech probíhá. Dražitelé mohou do 29. května 2021 přihazovat podle nastavených pravidel, ale co kdyby se ještě nyní chtěl někdo přihlásit jako dárce, je to možné?

Určitě to možné je. Prosíme, ať se ozvou na mail [email protected]. Předměty vyfotografujeme, oceníme a na facebookových stránkách této charitativní aukce hned zveřejníme. Dražit se pak bude přímo pod jednotlivými příspěvky, pokud u daného předmětu není uvedeno jinak.

Oficiálně aukce končí 29. května v 9 hodin, ale večer před tím se uskuteční, stejně jako loni, přímý přenos z Vaší kanceláře. Jak bude probíhat živé vysílání?

Live streamem 28. května od 19 hodin budou provázet herci Marek Němec, Štěpánka Fingerhutová a modelka Romana Pavelková, a vystoupí v něm také spousta skvělých hostů, jejichž jména budeme postupně odkrývat, takže se vyplatí sledovat naše aukční stránky.

Již jste zmínila, že loni se v aukci vybralo 170 tisíc Kč – dá se odhadnout, kolik to bude letos?

Netroufám si to vůbec odhadnout, ale rozhodně bychom si přáli vyšší částku. Už nyní víme, že se v aukci sejde mnohem více předmětů, takže doufáme, že i dražit bude víc zájemců.

Jsou mezi dražiteli také kolegové – advokáti?

To se teprve uvidí, jak to bude letos, ale v loňské aukci byli někteří mezi dražiteli, ale v mnohem větší míře přispěli předměty.

Dražitele bude určitě zajímat, komu je určen výtěžek letošní aukce a jak bude probíhat předání vydražených předmětů?

Po ukončení aukce bude jednotlivým výhercům zasláno číslo účtu a bude s nimi individuálně domluven způsob předání výhry, po její plné úhradě. Například autoři obrazů předávají svá díla osobně, ostatní předměty je možné vyzvednout v některé kanceláři nebo také zaslat na náklady výherce. Pokud jde o utržený obnos, tak bude – stejně jako loni – poskytnut dvěma neziskovým organizacím, které pomáhají obětem domácího násilí, a to hradecké NOMII a pražskému Acorusu. Obě tato centra zajišťují odbornou a terapeutickou pomoc pro dospělé a děti, jež jsou oběťmi domácího násilí, týrání a další trestné činnosti. Poskytují také zvlášť cennou službu – psychoterapeutické programy, které jsou zejména pro děti velmi těžce dostupné. Dětských psychologů a psychiatrů je totiž zoufale málo.

Co oběti domácího násilí potřebují nejvíce?

Jednoznačně psychickou podporu a peníze, protože obvykle nemají na bydlení, pravidelné platby, natož pak na služby advokáta nebo terapeutickou péči pro sebe nebo své děti… Často nedosáhnou ani na státní pomoc v podobě peněžité pomoci od Ministerstva spravedlnosti. Jsou to velmi smutné a mnohdy bezvýchodné příběhy.

Aukce není Vaší jedinou dobročinnou aktivitou, další akcí, kterou děláte zadarmo, jsou přednášky o domácím násilí pro lékaře a sestry. Je to podle Vás cílová skupina, která by mohla „odchytit“ případy domácího násilí v první vlně?

Rozhodně. Lékaři a pracovníci zdravotnických zařízení mohou být jedni z prvních, či dokonce jedinými, na koho se oběť domácího násilí se svými zraněními obrátí. Jejich role je proto při identifikaci domácího násilí a nabídnutí možností pomoci klíčová. Proto zdravotnickým pracovníkům radím, jak mohou poznat signály a symptomy domácího násilí (protože oběti většinou neudávají skutečné příčiny svých zranění), jak se k obětem vůbec chovat, jak by měli zdokumentovat zranění a vůbec vést zdravotní karty takových pacientů, a také jak obětem poradit, kam se mohou obrátit pro pomoc. Prostě aby lékaři a sestry byli k signálům domácího a sexualizovaného násilí vnímavější.

Vaše jméno je spojené s dalším projektem, kterým je spolek Bez trestu. Co je jeho hlavní náplní?

Spolek Bez trestu má za cíl informovat veřejnost o tom, jak se trestá, či spíše netrestá domácí a sexuální násilí, fyzické, ale i psychické týrání a další trestné jednání. Ze statistiky vyplývá, že 63 % pachatelů znásilnění, 80 % pachatelů sexuálního nátlaku, 86 % pachatelů pohlavního zneužití a 76 % pachatelů domácího násilí odchází od soudu s podmínkou. Nízké tresty nejsou náhodou, ale dlouhodobým trendem. Domníváme se, že je na čase věci změnit a začít udělovat adekvátní tresty za velmi závažné násilí, a přestat partnerské a sexualizované násilí bagatelizovat. Chceme také veřejně dostupnou databázi rozsudků i u sexuálních trestných činů a domácího násilí, chceme povinná školení pro soudce, chceme docílit veřejné diskuze, chceme spravedlnost pro ty nejzranitelnější…

A také chcete, aby se o této iniciativě vědělo…

To je pravda, proto jsme na 4. června, což je Mezinárodní den týraných dětí, připravili velký pochod proti domácímu násilí – pokojný pochod se spoutanýma rukama (symbolu toho, že ve věcech takového násilí máme často svázané ruce). Právě jsme spustili facebookové stránky k pochodu, stejně jako speciální web www.beztrestu.cz, kde zájemci najdou všechny potřebné informace, data ze statistik, rozsudky… Jde ale o dlouhodobý a “živý” projekt, na kterém je ještě strašná spousta práce…

Přesto stále vymýšlíte něco nového a už určitě máte v plánu nějakou další aktivitu…

V hlavě mám velkou spoustu nápadů a kolem sebe bezvadné lidi. Například když jsem hledala spolupracovníky na opisování rozsudků a na Facebook dala výzvu pro dobrovolníky, přihlásilo se jich tolik, že jsme během dvou dnů měli všechno hotové. A když přijdu s nějakou další myšlenkou, tak mi kolegové nikdy neřeknou, že je to blbost, ale výborný nápad a že ho zrealizujeme. Jsou na mě hodní a s nadšením mi ho pomáhají uvést v život. Mám prostě štěstí na lidi kolem sebe, kteří chtějí dělat, stejně jako já, něco smysluplného…


Specializujeme se na trestní právo a právo rodinné, včetně řešení problému domácího násilí, stalkingu a zastupování obětí trestné činnosti.
TOP
LGBTQ Friendly